PLN
AUD
BGN
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EUR
GBP
HRK
HUF
JPY
MXN
NOK
RON
RUB
SEK
TRY
UAH
USD
 
русский
Lietuvių
беларускі
Latviešu
Deutsch
Magyar
Română
Ελληνικά
українська
Türkçe
العربية
Eesti
Français
Italiano
Suomi
Azerbaijani
čeština
English
Svenska
Shqip
Português
български
中文
Slovenčina
Dansk
Nederlands
Gaeilge
Español
Norsk
Slovenščina
Regulamin

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.agromer.pl prowadzony jest przez P.H. „AGROMER" Jacek Marciszewski Gręzów 43C REGON: 710454929 Nr EKD: 5170,  zwanym dalej „Sklepem"

2. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep www.agromer.pl są towary przedstawione na stronach www.agromer.pl. Sklep zaprasza do składania zamówień, poprzez potwierdzenie zamówienia przez pracownika Sklepu - dochodzi do formalnego zawarcia umowy.

3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN] netto/brutto i nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty przesyłki towaru do Kupującego zamieszczone są na stronach Sklepu www.agromer.pl i wynoszzą odpowiednio:

-przesyłka kurierska na terenie kraju, do 30kg, płatność przelewem = 16zł brutto

-przesyłka kurierska na terenie kraju, do 30kg, płatność za pobraniem = 19zł brutto

-płatności za pomocą systemu PayU przesyłka kurierska na terenie kraju, do 30kg = 16zł

4. Zakupu w sklepie dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, a następnie wypełnienie kolejnych stron formularza zamówienia wskazanego na stronie Sklepu www.agromer.pl.pl.

5. Zamówienie można składać 24h na dobę przez cały rok.

6. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma pocztą elektroniczną na podany e-mail:

a/ informację o statusie zamówienia

b /informację w postaci dokumentu W-Z o realizacji zamówienia

c/ informację o terminie realizacji zamówienia

c/ informację, że towar został wysłany do kupującego

7. Sklep wykona umowę (zrealizuje zamówienie) najpóźniej w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia i oświadczeniu Sklepu o jego przyjęciu.

8. Sklep nie mogąc spełnić świadczenia ( zrealizować zamówienia) na rzecz Kupującego m.in. z tego powodu, że zamówiony towar przez Kupującego nie jest dostępny, wtedy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie oraz zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

9. Kupujący może dokonać wyboru sposobu zapłaty. W przypadku, gdy Kupujący wybierze sposób zapłaty „przedpłata na konto",  wysyłka realizowana będzie po wpływie przedpłaty na konto Sklepu. Przy odstąpieniu od umowy przedpłata zostaje zwrócona Kupującemu.

10. Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

11. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres Sklepu wraz z pisemną reklamacją opisującą wadę lub uszkodzenie towaru. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu, koszty reklamacji w tym koszty przesłania towaru wadliwego przez Kupującego ponosi Sklep.

12. Wszystkie nazwy towarów, numery katalogowe, nazwy producentów i ich znaki towarowe użyte są na stronach Sklepu wyłącznie w celach identyfikacji towarów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

14. Koszty połączeń telefonicznych z obsługą sklepu są zgodne z taryfą operatora.

15. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem niezbędna jest akceptacja tego regulaminu.

Polityka ochrony danych osobowych ustawa z 1997 r